برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
by - the - end - of - the - day

by the end of the day

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح):
معادل at the end of the day

نهایاتاً، سرانجام، آخر سر، نتیجتاً.

https://idioms.thefreedictionary.com/at the end of the day
F
پایان،در آخر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی by the end of the day مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )