برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1468 100 1

by degrees


در مقابل، در عوض، از سوی دیگر، کم کم، به درجات

بررسی کلمه by degrees

عبارت ( phrase )
• : تعریف: by steps or stages; gradually.

واژه by degrees در جمله های نمونه

1. The truth was drawn from her by degrees.
[ترجمه ترگمان]کم‌کم حقیقت از او رخت بر بسته بود
[ترجمه گوگل]حقیقت از او گرفته شده است به درجه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. By degrees the quality gave up going, and the fair, of course, became disreputable.
[ترجمه ترگمان]کم‌کم کیفیت بالا رفت و البته منصفانه بود که رسوا و رسوا شده بود
[ترجمه گوگل]با درجه ای که کیفیت آن را نادیده گرفت، و منصفانه، البته، ناخوشایند شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. By degrees, Huy forced himself into a sitting position.
[ترجمه ترگمان]کم‌کم Huy خود را به جای نشستن واداشت
[ترجمه گوگل]در درجه اول، Huy خود را مجبور به موقعیت نشسته
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. By degrees their friendship grew into love.
[ترجمه ترگمان]کم‌کم دوستی‌شان بدل به عشق شد
[ترجمه گوگل]به درجه ای دوستی خود را به عشق تبدیل شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه by degrees به انگلیسی

by degrees
• by steps, in phases, little by little

by degrees را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
به تدریج
سمیه ر
پله پله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی by degrees
کلمه : By degrees
املای فارسی : با‌ دگریس
اشتباه تایپی : ذغ یثلقثثس
عکس By degrees : در گوگل

آیا معنی by degrees مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران