برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1430 100 1

by any means


1- اصلا، به هیچ وجه 2- به هر صورت، به هر طریق، از هر راهی، هر طور که شده

بررسی کلمه by any means

عبارت ( phrase )
• : تعریف: in any way possible; somehow.
مترادف: noway, nowise
مشابه: anyhow, possibly

واژه by any means در جمله های نمونه

1. By any means, we should tell him frankly what we think of his proposal.
[ترجمه ترگمان]به هر حال، ما باید صادقانه بهش بگیم که ما به این پیشنهاد چی فکر می‌کنیم
[ترجمه گوگل]به هیچ وجه، ما باید به طور صریح به آنچه که ما از پیشنهادش فکر می کنیم صحبت کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It's not a luxurious apartment by any means but it's livable in.
[ترجمه ترگمان]این آپارتمان مجلل نیست، اما قابل زیستن است
[ترجمه گوگل]این یک آپارتمان لوکس با هر وسیله ای نیست، اما در محل زندگی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We haven't won yet, not by any means.
[ترجمه ترگمان]ما هنوز برنده نشدیم، نه به هیچ وجه
[ترجمه گوگل]ما هنوز برنده نشده ایم، به هیچ وجه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They were not finished, however, not by any means.
[ترجمه ترگمان]با این حال، هنوز به هیچ وجه تمام نشده بودند
[ترجمه گوگل]با این وجود، به هیچ وجه به پایان رسید
[ترجمه شما] ...

by any means را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهرانه سلیمانی
به هر وسیله
Ali d
At all
In any way
عاطفه موسوی
از هر جهت
مهسا امینی
اصلاً و ابداً

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی by any means
کلمه : by any means
املای فارسی : با‌ آنی مینس
اشتباه تایپی : ذغ شدغ ئثشدس
عکس by any means : در گوگل

آیا معنی by any means مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )