برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1395 100 1

by and by

/ˈbaɪəndˈbaɪ/ /baɪəndbaɪ/

معنی: بزودی، در اینده، کم کم
معانی دیگر: 1- (مهجور) فورا 2- به زودی، پس از اندکی 3- دیر یا زود، باالمال، متدرجا، بفوریت

بررسی کلمه by and by

عبارت ( phrase )
• : تعریف: before long; soon.
مشابه: soon

- I will get there by and by.
[ترجمه ترگمان] من به آنجا خواهم آمد
[ترجمه گوگل] من و آنجا خواهم آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه by and by در جمله های نمونه

1. Summer vacation will come by and by.
[ترجمه ترگمان]تعطیلات تابستانی و به زودی سپری خواهد شد
[ترجمه گوگل]تعطیلات تابستانی به زودی و توسط
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They'll be arriving by and by.
[ترجمه ترگمان]همین جا خواهند آمد
[ترجمه گوگل]آنها به واسطه وارد شدن به آنجا خواهند بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. By and by she met an old man with a beard.
[ترجمه ترگمان]کم‌کم مرد پیری را دید که ریش داشت
[ترجمه گوگل]توسط و توسط او یک مرد پیر با ریش ملاقات کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She will be better by and by.
[ترجمه ترگمان] تا اون موقع حالش بهتر میشه
[ترجمه گوگل]او بهتر خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. By and by electricity will take the place of coal.
...

مترادف by and by

بزودی (قید)
presently , soon , anon , quickly , early , by and by , erelong
در اینده (قید)
by and by
کم کم (قید)
by and by , inchmeal , poco a poco

معنی کلمه by and by به انگلیسی

by and by
• pretty soon, it won't be long now; gradually, eventually

by and by را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
پس از مدتی
عاطفه موسوی
به زودی
میثم علیزاده
به زودی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی by and by
کلمه : by and by
املای فارسی : با‌ اند
اشتباه تایپی : ذغ شدی ذغ
عکس by and by : در گوگل

آیا معنی by and by مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )