برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

by addressing

by addressing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا میرحسینی
با پرداختن به ...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی by addressing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )