برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1398 100 1

buzz off

واژه buzz off در جمله های نمونه

1. Just buzz off and leave me alone!
[ترجمه ترگمان]فقط وزوز کنید و مرا تنها بگذارید!
[ترجمه گوگل]فقط بی صدا و من را ترک کن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Buzz off, I'm trying to work!
[ترجمه Mr. Officer] خفه شو، من دارم تلاش میکنم که کار کنم
|
[ترجمه Naghmeh] صداتو ببر دارم سعی میکنم کار کنم
|
[ترجمه محمد] ولم کن دارم کار می کنم|
[ترجمه ترگمان]درو باز کن، دارم سعی می‌کنم کار کنم!
[ترجمه گوگل]خاموش، من تلاش میکنم کار کنم!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه buzz off به انگلیسی

buzz off
• get lost!, scram!

buzz off را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Alizadeh
Cheese it,بزن به چاک
عاطفه موسوی
به سرعت دور شدن
به سرعت به راه افتادن
saabbaaa
بزن به چاک
Mohammad
Fuck off
Get away
Get lost
Abolfazl
گمشو
Ali javadi
بزن به چاک،برو گمشو
clear out
fuck off
fly your kite

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی buzz off مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )