برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

buy souvenirs

buy souvenirs را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Elsa
سوغاتی بخید
علي اصغر محمودي
خريد سوغاتي
Maha
سوغاتی بخرید
P
خریدن سوغاتی
Ali
سوغاتی خریدن
S
خریدن سوغاتی
ارميتا
خريد سوغات
Rhvd
buy some thing for person of the place
Taehyung
خرید سوغات
m
خرید سوغاتی
اسرا ودایع خیری
خرید سوغاتی
Hire
خرید سوغات
Paria
سوغات
بی نام
ever
همیشه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی buy souvenirs مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )