برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

butter knife


چاقوی کره (چاقوی کندی که برای مالیدن کره روی نان و غیره به کار می رود)

بررسی کلمه butter knife

اسم ( noun )
• : تعریف: a small knife with a dull edge, used to cut, serve, or spread butter.

واژه butter knife در جمله های نمونه

1. A kindergartner gets caught with a butter knife in his school backpack and is expelled for carrying a concealed weapon.
[ترجمه ترگمان]یک kindergartner با چاقوی کره در کوله پشتی‌اش گیر می‌کند و برای حمل سلاح مخفی از مدرسه اخراج می‌شود
[ترجمه گوگل]یک دوستدار کودک با یک چاقوی کره در کوله پشتی مدرسه گرفتار می شود و برای حمل سلاح پنهان اخراج می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Dessert cutlery is set above the place mat; butter knife is on the side plate.
[ترجمه ترگمان]کارد و چنگال‌ها روی حصیر جایی قرار گرفته‌اند چاقوی کره روی بشقاب است
[ترجمه گوگل]کارد و چنگال دسر در بالای مات قرار دارد چاقوی کره روی صفحه جانبی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Use the butter knife to spread the honey-butter on the bread.
[ترجمه ترگمان]از چاقوی کره برای پهن کردن عسل روی نان استفاده کن
[ترجمه گوگل]از چاقوی کره برای گسترش کره عسل بر روی نان استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. To avoid further embarrassment he took the butter knife plus the bit of butter with him.
...

butter knife را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی butter knife

کلمه : butter knife
املای فارسی : باتر کانایافا
اشتباه تایپی : ذعففثق ندهبث
عکس butter knife : در گوگل

آیا معنی butter knife مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )