برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

business deal

business deal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
معامله، قرارداد یا ارتباط تجاری بین چند نفر یا چند بخش که به موجب آن مامله ای انجام می شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی business deal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )