برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1398 100 1

business card

واژه business card در جمله های نمونه

1. She handed me a business card with her name neatly embossed on it.
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل]او یک کارت کسب و کار را با نام او به طور منظم بر روی آن ریخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. My email address is on my business card.
[ترجمه مستر ایزی] ادرس ایمیل من در کارت ویزیت من هست.
|
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل]آدرس ایمیل من در کارت کسب و کار من است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She reached into her bag and produced a business card.
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل]او به کیسه او رسید و کارت کسب و کار را تولید کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Stuart noted the telephone number on a business card.
[ترجمه ترگمان]
...

معنی کلمه business card به انگلیسی

business card
• small card containing personal and work-related information that is given to one's business contacts

business card را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پارمیدا
کارت ویزیت
Sahar azizi
کارت ویزیت
میثم علیزاده
کارت تبلیغاتی( مخصوص افرادی که چیزی برای عرضه و ارائه دارند)، کارت ویزیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی business card مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )