برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1566 100 1
شبکه مترجمین ایران

burdensomeness

معنی کلمه burdensomeness به انگلیسی

burdensomeness
• state of being troublesome, state of being distressing; heaviness, bulkiness

burdensomeness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد صالحی توتاخانه
احساس سربار بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی burdensomeness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )