برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1465 100 1

burdensomeness

معنی کلمه burdensomeness به انگلیسی

burdensomeness
• state of being troublesome, state of being distressing; heaviness, bulkiness

burdensomeness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد صالحی
احساس سربار بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی burdensomeness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران