برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1472 100 1

bugbear

/ˈbʌɡbeər/ /ˈbʌɡbeə/

معنی: لو لو
معانی دیگر: بچه خوره، آنچه کودک را با آن بترسانند، هراسه، هر چیزی که ترس یا نگرانی بی جا تولید می کند، با لولو ترساندن

بررسی کلمه bugbear

اسم ( noun )
• : تعریف: something that causes fear, esp. fear that is exaggerated or without basis.
مشابه: fright

واژه bugbear در جمله های نمونه

1. the possibility of colliding with other planets had become his bugbear
امکان خوردن به سیارات دیگر او را دچار وحشت بیهوده کرده بود.

2. Smoking is a particular bugbear of his.
[ترجمه ترگمان]سیگار کشیدن یک نشانه خاص از او است
[ترجمه گوگل]سیگار کشیدن بویژه از اوست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Inflation is the Government's main bugbear.
[ترجمه ترگمان]تورم main اصلی دولت است
[ترجمه گوگل]تورم اصلی اصلی دولت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Inflation is the government's main bugbear.
[ترجمه ترگمان]تورم main اصلی دولت است
[ترجمه گوگل]تورم اصلی اصلی دولت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Money is my biggest bugbear.
[ترجمه ترگمان]پول بزرگ‌ترین bugbear من است
[ترجمه گوگل]پول بزرگترین قاتل من است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف bugbear

لو لو (اسم)
fright , bogy , bogeyman , caddy , boggle , bugbear , scarecrow , bogle , bugaboo , hobgoblin , golliwog , gollywog , golliwogg

معنی کلمه bugbear به انگلیسی

bugbear
• irrational fear; difficult problem; goblin that eats naughty children (folklore)
• a bugbear is something that worries or upsets people.

bugbear را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
تنفر
آرمین گلاره
لولو - یک سر و دو گوش - موجودی که کودکان را از آن میترسانند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bugbear
کلمه : bugbear
املای فارسی : بوگبیر
اشتباه تایپی : ذعلذثشق
عکس bugbear : در گوگل

آیا معنی bugbear مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران