برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1403 100 1

bucket seat

/ˈbəkətˈsiːt/ /ˈbʌkɪtsiːt/

صندلی سطلی، صندلی قوس دار که زاویه ی پشتی آن قابل تغییر است (مثل صندلی برخی اتومبیل ها)، صندلی یکنفری در هواپیماواتومبیل

بررسی کلمه bucket seat

اسم ( noun )
• : تعریف: a single seat with a molded back, as in some cars and airplanes.

واژه bucket seat در جمله های نمونه

1. ERGONOMIC. Bucket seat on slide adjusters. Steering wheel.
[ترجمه ترگمان]ergonomic صندلی بکت روی slide چرخ Steering
[ترجمه گوگل]ERGONOMIC صندلی سطل در تنظیم کننده های اسلاید فرمان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Bucket seat platforms are not repairablIf the seat platform is damaged, replace platform as a unit.
[ترجمه ترگمان]سطلی که روی سکوی صندلی نصب شده‌باشد، آسیب‌دیده و پلت فرم را به عنوان یک واحد تعویض می‌کند
[ترجمه گوگل]سیستم عامل صندلی عقب بازنویسی نمی شود اگر پلت فرم صندلی آسیب دیده باشد، بستر را به عنوان یک واحد جایگزین کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Remove head restraint from the bucket seat.
[ترجمه ترگمان]بنده‌ای سر را از روی صندلی خالی بردارید
[ترجمه گوگل]صندوق عقب را از صندلی سطل خارج کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. While positioning the seat track on the bucket seat platform, route the power seat switch connector through the access hole in the seat cushion frame, if equippe.
[ترجمه ترگمان]در حالی که موقعیت ...

معنی کلمه bucket seat به انگلیسی

bucket seat
• low individual seat having molded back (as in planes or cars)
• a bucket seat is a seat for one person in a car or aeroplane which has rounded sides that partly enclose and support the body.

bucket seat را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bucket seat
کلمه : bucket seat
املای فارسی : باکت سیت
اشتباه تایپی : ذعزنثف سثشف
عکس bucket seat : در گوگل

آیا معنی bucket seat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )