برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
bring - to - the - ER
شبکه مترجمین ایران

bring to the ER

bring to the ER را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

A10A
ERمخففEmergency Roomبه معنای اتاق اورژانس هست پس در معنای این جمله میتونیم بگیم:به اتاق اورژانس بروید
کریمی
آوردن به اتاق اورژانس
Sepehr parvizi
Bringیعنی بردن to the یعنی درونE:emergency یعنی اورژانسR:room یعنی اتاق.بردن به درون اتاق اورژانس
Amir
بردن با اتاق اورژانس
...
اوردن به بخش اوژانس
عاطفه
اتاق ارژانس
zibaaa
اوردن به اتاق اورژانس
Sara
بردن ب اتاق اورژانس
***
بردن به اتاق اورژانس
Amirreza
به اورژانس آوردن
ALI
بردن به اتاق اورژانس
amir
بردن به اورژانس
علیرضا براتی
رفتن به اتاق اورژانس
حالا
اوردن به اورژانس
تمام
Aysan
معنی کلی= بردن به اتاق(بخش) اورژانس
Mehrdad
به اتاق اورژانس بیاورید:bring to the ER
bring to the er:به ارمغان آوردن
مریم
بردن ب اتاق اورژانس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی bring to the ER مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )