برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1384 100 1

bring home the bacon

/brɪŋ hoʊm ðə ˈbeɪkən/ /brɪŋ həʊm ðə ˈbeɪkən/

1- تاریخ چیزی را جلو آوردن، جلو انداختن، 2- به صفحه ی بعد بردن 3- ایراد کردن، (عامیانه) 1- نان آور خانواده بودن 2- موفق شدن

واژه bring home the bacon در جمله های نمونه

1. His friends had all gone to college or were bringing home the bacon.
[ترجمه Fateme] همه ی دوستاش یا دانشگاه رفته بودن یا نون اور خونه بودن
|
[ترجمه ترگمان]دوستانش همگی به دانشگاه رفته بودند و یا به خانه می‌آوردند
[ترجمه گوگل]دوستانش همه به کالج رفته بودند و یا بیکن را به خانه آوردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Stop for nothing. Bring home the bacon.
[ترجمه ترگمان] به خاطر هیچی تمومش کن بیکن رو بیار خونه
[ترجمه گوگل]برای هیچ چیز متوقف نشو بیسکویت را به خانه بیاورید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Husband: I bring home the bacon. That's all I should worry about.
[ترجمه ترگمان] من بیکن رو میارم خونه تنها چیزی که باید نگرانش باشم
[ترجمه گوگل]شوهر من بیکن را به خانه می برم این همه من باید نگران باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه bring home the bacon به انگلیسی

bring home the bacon
• (slang) provide for one's family, financially support one's family

bring home the bacon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Fateme
همه دوستاش یا
به دانشگاه رفتن یا نون اور خونه بودن
Setayesh-Arya
موفق بودن و نان شب در آوردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bring home the bacon
کلمه : bring home the bacon
املای فارسی : برینگ حومه تاه بیکن
اشتباه تایپی : ذقهدل اخئث فاث ذشزخد
عکس bring home the bacon : در گوگل

آیا معنی bring home the bacon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )