برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

bridgework


معنی: پل دندان مصنوعی، پل سازی
معانی دیگر: ساختن و کار گذاشتن دندان (های) مصنوعی با وصل کردن آنها به دندان های طبیعی، ساختن پل دندانی

بررسی کلمه bridgework

اسم ( noun )
(1) تعریف: any of various types of dental bridges, or such bridges collectively.

(2) تعریف: the building of bridges.

واژه bridgework در جمله های نمونه

1. A loading analysis of the fixed bridgework with teeth and terminal fixture abutment was performed by means of three-dimensional finite element.
[ترجمه ترگمان]در یک آنالیز بارگذاری of ثابت با پایه و and ثابت، به وسیله آلمان محدود سه‌بعدی انجام شد
[ترجمه گوگل]تجزیه و تحلیل بارگیری پل های ثابت با دندان ها و انتهای پایه ثابت با استفاده از عنصر محدود سه بعدی انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I had a throbbing abscess under a large section of bridgework and root canal work was the next day's projected treat.
[ترجمه ترگمان]یک آبسه throbbing در زیر بخش بزرگی از کار کانال bridgework و root داشتم که کار بعدی آن بود
[ترجمه گوگل]من یک آبسه خفیف را تحت بخش بزرگی از پلک ها داشتم و کار کانال ریشه درمان های پیش بینی شده روز بعد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Quint: Another thing that I really loved about the movie, especially now that you're coming back for the Sixth, that you laid so much bridgework .
[ترجمه ترگمان]یک چیز دیگر که من واقعا در مورد فیلم دوست داشتم، به خصوص حالا که دوباره به کلاس ششم برمی گردی، که آن قدر bridgework شده‌ای
[ترجمه گوگل]Quint یکی دیگر از چیزهایی است که من واقعا درباره این فیلم عاشق شدم، به ویژه اکنون که برای ششم به عقب برگشته اید، پلان بسیار زیادی را برایتان گذاشتهاید
[ترجم ...

مترادف bridgework

پل دندان مصنوعی (اسم)
bridgework
پل سازی (اسم)
bridgework

معنی کلمه bridgework به انگلیسی

bridgework
• structure joining teeth which have a gap between them ( dentistry); building of bridges

bridgework را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bridgework

کلمه : bridgework
املای فارسی : بریدگورک
اشتباه تایپی : ذقهیلثصخقن
عکس bridgework : در گوگل

آیا معنی bridgework مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )