برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1398 100 1

brewery

/ˈbruːəri/ /ˈbrʊəri/

معنی: ابجوسازی، کارخانه ابجوسازی
معانی دیگر: (کارخانه ی) آبجو سازی

بررسی کلمه brewery

اسم ( noun )
حالات: breweries
• : تعریف: a building or plant where beer or ale is brewed.

واژه brewery در جمله های نمونه

1. The brewery had 25 heavy horses delivering beer in London.
[ترجمه ترگمان]آبجوسازی، ۲۵ اسب سنگین آبجو در لندن داشت
[ترجمه گوگل]این کارخانه آبجو 25 اسب سنگین را در لندن به نمایش گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The brewery was established in 182
[ترجمه ترگمان]کارخانه آبجوسازی در ۱۸۲ میلادی تاسیس شد
[ترجمه گوگل]آبجوسازی در سال 182 تاسیس شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. To his great credit, he persuaded the brewery companies to accept the principle of independent arbitration.
[ترجمه ترگمان]برای اعتبار بزرگش، شرکت‌های آبجوسازی را قانع کرد که اصول داوری مستقل را بپذیرند
[ترجمه گوگل]به اعتبار عالی او، شرکت های آبمیوه ای را متقاعد کرد تا اصل داوری مستقل را بپذیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Control of Belhaven Brewery first went firth of the forth when Nasmu Virani bought it in 198
[ترجمه ترگمان]هنگامی که Nasmu Virani آن را در ۱۹۸ مورد خرید، کنترل of Brewery اولین بار به فروش رفت
[ترجمه گوگل]کنترل Bewaven Brehaven برا ...

مترادف brewery

ابجوسازی (اسم)
beer brewing , brewery
کارخانه ابجوسازی (اسم)
brewery

معنی کلمه brewery به انگلیسی

brewery
• beer factory
• a brewery is a company which makes beer, or a place where beer is made.

brewery را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرزانہ جمشیدی
جوشونده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی brewery
کلمه : brewery
املای فارسی : بروری
اشتباه تایپی : ذقثصثقغ
عکس brewery : در گوگل

آیا معنی brewery مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )