برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

breccia

/ˈbretʃiːə/ /ˈbretʃɪə/

(سنگ شناسی) سنگ برش (سنگ متشکل از ریزه سنگ های گوشه دار که در شن متحجر شده)، سنگ موزاییکی

بررسی کلمه breccia

اسم ( noun )
• : تعریف: rock consisting of sharp-angled fragments of older rocks cemented together in sandstone, clay, or the like.

واژه breccia در جمله های نمونه

1. Breccias are composite rocks formed from all other rock types through crushing, mixing and being smashed by meteorite impacts.
[ترجمه ترگمان]Breccias، صخره‌های ترکیبی هستند که از انواع دیگر سنگ‌ها از طریق خرد کردن، مخلوط کردن و خرد شدن با اثرات شهاب‌سنگ تشکیل شده‌اند
[ترجمه گوگل]Breccias سنگ های کامپوزیتی از انواع دیگر سنگ ها از طریق خرد کردن، مخلوط کردن و شکستن ضربه های شهاب سنگ شکل گرفته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The host rock is a tectonic breccia, the proximal enclosing rock is C phyllite.
[ترجمه ترگمان]سنگ میزبان یک breccia تکتونیک است که در آن سنگ مخزن مجاور C phyllite می‌باشد
[ترجمه گوگل]سنگ میزبان یک برکتیا تکتونیکی است، سنگ پروگزیمال محصور آن فیلیپت C است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The ore-bearing rock are mainly fine elastic rocks, breccia of albite-carbonate and carbonaceous- siliceous argillaceous rock.
[ترجمه ترگمان]سنگ دارای سنگ معدن سنگ معدن سنگ elastic، breccia - کربنات و carbonaceous argillaceous - siliceous است
[ترجمه گوگل]سنگ های حاوی سنگ های رسوبی عمدتا سنگ های الاستیسیته خوب، برکتی آلبیت کربناته و سنگ های قیری کربن و سیلیکات هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی breccia در دیکشنری تخصصی

breccia
[عمران و معماری] برش
[زمین شناسی] برش سنگی که در آن قطعات زاویه دار توسط زمینه ای دانه ریزتر احاطه شده است. این سنگها ممکن است در اثر تغییر شکلهای ساختاری (برش گسلی)، فورانهای انفجاری، تزریق ماگما (اتصال خرده سنگهای دیواره بر اثر نفوذ ماگما) یا تحت تاثیر فرایندهای هیدروترمال (احاطه شدن خرده سنگهای دیواره با رگه های هیدروترمال) از هر نوع سنگی به وجود آمده باشد.
[خاک شناسی] سنگ جوش
[نفت] برش
[آب و خاک] کنگلومرا، برش
[زمین شناسی] برش آهکی
[زمین شناسی] ساختمان های ریزشی
[نفت] برش یخچالی
[زمین شناسی] برش های واریزه ای
[زمین شناسی] برش گسلی
[معدن] برش گسلی (زمین شناسی ساختمانی)
[زمین شناسی] برش های تکتونیکی
[زمین شناسی] برش آذرین
[زمین شناسی] برش هلالی
[زمین شناسی] لجن توربی بنگرید به :Peat breccia .
[زمین شناسی] برش ولکانیکی - سنگی که از قطعات زاویه دار ...

معنی کلمه breccia به انگلیسی

breccia
• rock formed from fragments of older rocks

breccia را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی breccia

کلمه : breccia
املای فارسی : برککیا
اشتباه تایپی : ذقثززهش
عکس breccia : در گوگل

آیا معنی breccia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )