برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1474 100 1

breath

/ˈbreθ/ /breθ/

معنی: نسیم، نفس، رایحه، دم، نیرو، جان
معانی دیگر: نیروی دمزنی، تنفس معمولی، دما، بخار، هوایی که از چیزی برخیزد، بوی دهان، نسیم ملایم، لحظه، زمان کوتاه، (زبان شناسی) دمش، دمیده، زمزمه، نجوا، دمزنی، نفس کشی، روان، پچ پچ، مکث، وقفه، ایست کوتاه

بررسی کلمه breath

اسم ( noun )
عبارات: hold one's breath, save one's breath, take one's breath away
(1) تعریف: the air that flows into and out of the lungs during respiration.
مشابه: wind

(2) تعریف: a single instance of inhaling and exhaling air.

(3) تعریف: a slight stirring of the air.

- a breath of wind
[ترجمه ترگمان] نسیمی می‌وزید،
[ترجمه گوگل] یک نفس باد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: a small bit; trace.

- the slightest breath of a rumor
[ترجمه ترگمان] کوچک‌ترین نسیمی بر روی شایعات،
[ترجمه گوگل] کوچکترین نفس شایعه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه breath در جمله های نمونه

1. breath group
گروه تک دمی،گروه نفسی

2. a breath of fresh air
نسیمی از هوای تازه

3. bad breath
گند دهان

4. each breath that is drawn extends life. . .
هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است . . .

5. my breath was vaporing in the cold air
در هوای سرد نفسم بخار می‌کرد.

6. no breath of objection was heard
هیچ زمزمه‌ی مخالفتی شنیده نشد.

7. the breath from the well
بخار چاه،دم چاه

8. the breath of roses in the garden
بوی گل محمدی در باغ

9. the breath of the fire
دم آتش

10. a breath of air
هوای تازه،تغییر محیط

11. bad breath
بوی بد دهان،گند دهان

12. draw breath
دم زدن،نفس کشیدن

13. last breath (or dying breath)
هنگام مرگ،نفس آخر

14. the breath of life
نور چشم،مایه‌ی لذت و خوشی،مورد نیاز مبرم

15. a deep ...

مترادف breath

نسیم (اسم)
airflow , flatus , air , breeze , breath , waft , light air , zephyr
نفس (اسم)
air , wind , breath , self , ego , oneself , snuff
رایحه (اسم)
breath , aroma , scent , odor , smell , aura
دم (اسم)
train , blast , flatus , breath , tail , respiration , minute , bellows , moment , instant , pygidium , trice
نیرو (اسم)
gut , strength , might , energy , force , power , pep , breath , vigor , blood , brawn , thrust , tuck , zip , vim , leverage , tonus , puissance , vis
جان (اسم)
life , spirit , breath , ghost

معنی عبارات مرتبط با breath به فارسی

(جانورشناسی) بابی روسا (babyrousa babyrussa - نوعی خوک وحشی آسیای شرقی)، رجوع شود به: baby's breath
(گیاه شناسی) دم کودک (جنس gypsophila از تیره ی pink)
دشمنی دیرین، غرض، سابقه ی خصومت، بوی بد دهان، گند دهان
نفس حبس شده
اهسته، زیرلب
برای تازه کردن نفس از سخن بازایستادن، (از تعجب یا تحسین) دم در دمیدن، نفس تازه کردن
خودتان رابیخودخسته نکنید
دم زدن، نفس کشیدن
نفس خود را حبس کردن، دم نزدن، (با هیجان) در انتظار بودن
در آن واحد، در یک دم، در همان لحظه، بلافاصله
هنگام مرگ، نفس آخر
وقت خود را حرام نکردن (با حرف زدن)، نصیحت بیهوده نکردن، از حرف زدن بی نتیجه خودداری کردن
ازنفس افتادن
...

معنی کلمه breath به انگلیسی

breath
• respiration; air, light breeze; clue; bit, shred
• your breath is the air which you take into and let out of your lungs when you breathe.
• when you take a breath, you breathe in.
• if you are out of breath, you are breathing quickly and with difficulty because you have been doing something energetic.
• if you are short of breath, you have difficulty breathing because you cannot get enough air into your lungs.
• when you get your breath back after doing something energetic, you start breathing normally again.
• if you hold your breath, you stop breathing for a short while.
• if you say something under your breath, you say it in a very quiet voice.
• if you get a breath of fresh air, you go outside because it is stuffy indoors.
• you can describe something as a breath of fresh air when you think that it will help to change a bad situation that has been the same for a long time.
• if you say that something takes your breath away, you mean that it is extremely beautiful, amazing, or hard to believe.
breath of fresh air
• something new and refreshing; gust of clean sweet-smelling air
breath of life
• life force, energy, consciousness
breath test
• test carried out by breath analyzer; breathalyzer test, test given by police to test a motorist's breath for alcohol and determine if he/she is intoxicated; diagnostic test wherein endogenous or exogenous substances are measured in samples of breath as a method of identifying pathologic procedures
• when the police carry out a breath test on a driver, they use a breathalyzer to find out how much alcohol he or she has drunk.
all in one breath
• all at once
at one breath
• in one breath, all at once, all togeth ...

breath را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منیر
نفس
Parham
وسعت
jak
گسترش
عليرضا كريمي وند
نيرو جان نفس
Nila
Oxygen
Sepideh
نفس
میلاد
دم و جان
pejman_800@
نفس . جان . اکسیژن . بیشتر توی جملات عاشقانه نقش کاربردی داره . منم گذاشتمش ove is the air I breathe.
امین جهانگرد
catching breath نفس گرفتن بعد دوییدن و کار های فیزیکی سنگی
slow down i need to catch my breath
take sb's breath away نفس کسی را بردن
she took his breath with that dress
dont waste your breath/save your breath
الکی خودت و خسته نکن(گل لقد کردن)
save your breath he wont listen
all i said to you i think i was just wasting my breath فک کنم داشتم گل لقد میکردم...
under your breath زیر لب
He insulted his boss under his breath
Amir Mahdi Amiri
رایحه
H
نفس،جان
وحید
بوی دهان
متین
در معنی مجازی =همه کس همه چیز یه نفر
فرشتهِ عشق
For someone who is short of breath and does not want to be bothered
برای شخصی که نفس کم آورده که اذیت کردن نمیخواد
فرشتهِ عشق
نفس
For someone who is short of breath and does not want to be bothered
برای شخصی که نفس کم آورده که اذیت کردن نمیخواد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی breath
کلمه : breath
املای فارسی : بریته
اشتباه تایپی : ذقثشفا
عکس breath : در گوگل

آیا معنی breath مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران