برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

breath down someone's neck

breath down someone's neck را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
بالای سر کسی وایستادن و آنها را از نزدیک کنترل کردن، و زیر نظر داشتن
To watch or monitor closely, often annoyingly: The boss was breathing down my neck all morning.
If everyone keeps breathing down my neck,
? how can I get my work done

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی breath down someone's neck مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )