برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1395 100 1

break through

/ˈbreɪkˈθruː/ /breɪkθruː/

عبورازمانع، رسو  مظفرانه، پیشرفت غیرمنتظره علمی یافنی

واژه break through در جمله های نمونه

1. It was quite some time before they break through the enemy's blockade.
[ترجمه ترگمان]مدتی طول کشید تا از محاصره دشمن جدا شوند
[ترجمه گوگل]پیش از آنکه از طریق محاصره دشمن شکست بخورند، زمان زیادی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Protesters tried to break through a police cordon.
[ترجمه ترگمان]معترضان کوشیدند تا از میان یک کمربند پلیس عبور کنند
[ترجمه گوگل]معترضان سعی کردند از طریق یک گودال پلیس شکسته شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The crowd managed to break through the barriers and get onto the pitch.
[ترجمه ترگمان]جمعیت از موانع عبور کرد و وارد زمین شد
[ترجمه گوگل]جمعیت موفق به شکستن موانع و به زمین رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Demonstrators tried to break through the police cordon.
[ترجمه ترگمان]تظاهرکنندگان کوشیدند تا کمربند پلیس را بشکنند
[ترجمه گوگل]تظاهرات کنندگان سعی کردند از طریق پورتوریکو پلیس عبور کنند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه break through به انگلیسی

break through
• force a way through in spite of resistance (as in warfare); burst in, break out
break through security rails
• force through guard barriers
break through the shackles of habit
• break the habit, change the ways to which one is accustomed

break through را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hnie
کشف دشوار
زبان دان
Some thing special that change the world
پریناز
کشف / موفقیت مهم
مهدی
پیشرفت کردن
سمیرا
شاهکار کردن
سمیرا
شاهکار کردن
زهره
success
achievement
سما
کسب موفقیت با وجود دشواری ها
Melika
پیشرفت کردن با وجود مشکلات
Mrym
پیشرفت، کشف مهم
DJ binam
Achieve success even though there are difficulties
Mr.x
پیشرفت با شکست سد مشکلات
سید محمود حسینی
عبور از موانع
aram
از پس چیزی براومدن
Monaka
گشایش در کاری
مظاهر بابائی سیاهکلرودی
پیشرفت کردن(علی رغم مشکلات)
Majid Hajatmand
موفقیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی break through
کلمه : break through
املای فارسی : بریک تهروق
اشتباه تایپی : ذقثشن فاقخعلا
عکس break through : در گوگل

آیا معنی break through مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )