برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
brash - my - teeth
شبکه مترجمین ایران

brash my teeth

brash my teeth را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدامین
مسواک زدن
Mohamad Hoseine Hamedi
مسواک زدن

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی brash my teeth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )