برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

brake drum

/ˈbreɪkˈdrəm/ /breɪkdrʌm/

کاسه ترمز، کاسه ی ترمز

واژه brake drum در جمله های نمونه

1. The rear brake drums on the car need replacing.
[ترجمه ترگمان]صدای طبل عقب در اتومبیل به تعویض نیاز دارد
[ترجمه گوگل]درام های ترمز عقب در ماشین نیاز به جایگزینی دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Drawing process for shaping the brake drum oil shield of truck CA 151 has been deliberated.
[ترجمه ترگمان]فرآیند طراحی برای شکل‌دهی سپر روغن ترمز با کامیون مرجع صدور ۱۵۱ مورد بررسی قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]روند طراحی برای شکل دهی سپر روغن ترمز ترمز کامیون CA 151 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The project mainly produces brake drum, hub and other automobile components.
[ترجمه ترگمان]این پروژه عمدتا درام ترمز، هاب و دیگر اجزای اتومبیل را تولید می‌کند
[ترجمه گوگل]این پروژه عمدتا تراموای ترمز، هاب و سایر قطعات خودرو را تولید می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Brake drum is a key component and damageable part in motor vehicle brake system.
[ترجمه ترگمان]drum ترمز یک مولفه کلیدی و بخش damageable در سیستم تر ...

معنی کلمه brake drum به انگلیسی

brake drum
• mechanism of a vehicle attached to the wheel hub or transmission shaft which aids in braking movement of a vehicle

brake drum را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

shirfahm.com
خودرو: کاسه ترمز، کاسه چرخ، کاسه ترمز چرخ، درام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی brake drum

کلمه : brake drum
املای فارسی : برک درام
اشتباه تایپی : ذقشنث یقعئ
عکس brake drum : در گوگل

آیا معنی brake drum مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )