برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

brahmamuhurta

معنی brahmamuhurta در دیکشنری تخصصی

brahmamuhurta
[یوگا] زمان بین 4 تا 6 صبح که زمان ساتویک روز بوده و بهترین موقع برای انجام ساداناهای یوگا می باشد

brahmamuhurta را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی brahmamuhurta مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )