برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

boxed item

boxed item را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کامران بهمنی
نوشته کادربندی شده
بخش درون کادر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی boxed item مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )