برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1542 100 1
شبکه مترجمین ایران

bowing

/ˈboʊɪŋ/ /ˈbəʊɪŋ/

(نواختن آلات موسیقی زهی مثل ویولن) روش به کار بردن آرشه

واژه bowing در جمله های نمونه

1. After thirty years in politics, he is finally bowing out.
[ترجمه ترگمان]پس از سی سال در سیاست، سرانجام تعظیم می‌کند
[ترجمه گوگل]پس از سی سال در سیاست، او در نهایت گریه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They were bowing as the king and queen walking in.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها در حالی که شاه و ملکه در حال راه رفتن بودند تعظیم می‌کردند
[ترجمه گوگل]آنها به عنوان پادشاه و ملکه پیاده روی در حال غرق شدن بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I'm bowing out of this scheme I don't approve of it.
[ترجمه ترگمان]من در این طرح تعظیم می‌کنم و این کار را تایید نمی‌کنم
[ترجمه گوگل]من از این طرح غافل هستم و از آن موافق نیستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's embarrassing to see staff bowing and scraping to the new director.
[ترجمه ترگمان]دیدن کارکنان در حال تعظیم کردن و گوش دادن به مدیر جدید شرم اور است
[ترجمه گوگل]خجالت آور است که کارکنان را ببوسد و به کارگردان جدید ختم شود
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با bowing به فارسی

اشنایی کم، اشنایی مختصر، سلامی وبس

معنی bowing در دیکشنری تخصصی

bowing
[عمران و معماری] پیچ برداشتن - خم شدن
[عمران و معماری] برآمدگی کف
[عمران و معماری] نوسان عرضی جریان

معنی کلمه bowing به انگلیسی

bowing
• playing of a violin with a bow; manner in which a violinist handles a bow
bowing down
• paying homage, genuflecting, kneeling, stooping down, bending down
bowing low
• lowering the head, bending the head downward

bowing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hadi
تعظیم،خم کردن سر و بدن به نشان ی احترام
محمد
ظاهرا یک نوع بیماری هست مربوط به حنجره
Arya
کمانی شدن..
Hana
به نوعی احترام ( تعظیم )
Mehdi
خم شدن به نشانه احترام
(از سر تا کمر خم شدن)
احترام در ورزش کاراته
احترام و سلام در کشورهای جنوب شرقی اسیا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bowing

کلمه : bowing
املای فارسی : بوینگ
اشتباه تایپی : ذخصهدل
عکس bowing : در گوگل

آیا معنی bowing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )