برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1407 100 1

bout

/ˈbaʊt/ /baʊt/

معنی: تقلا، کشمکش، یک دور مسابقه یا بازی
معانی دیگر: مسابقه، هماوری، زور آزمایی، مدت زمانی که صرف کار یا بیماری و غیره می شود

بررسی کلمه bout

اسم ( noun )
(1) تعریف: an athletic match, as between wrestlers or boxers.
مشابه: contest, fight, match, meet, prizefight, spar

(2) تعریف: a short period of sustained activity.
مترادف: period, round
مشابه: competition, spell, spree, stint, stretch

(3) تعریف: a period or attack of illness.
مترادف: attack, spell
مشابه: fit, stretch

- a bout of flu
[ترجمه ترگمان] یک سرماخوردگی
[ترجمه گوگل] یک بیماری آنفلوآنزا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه bout در جمله های نمونه

1. a bout of shopping
یک سلسله خرید از مغازه

2. a bout of the flu
مدتی دچار سرماخوردگی

3. a championship bout
مسابقه‌ی قهرمانی

4. a return bout with tuberculosis
درگیری مجدد با بیماری سل

5. They had been fighting after a drinking bout.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها بعد از نوشیدن یک نوشیدنی دعوا کرده بودند
[ترجمه گوگل]آنها بعد از یک نوشیدنی مبارزه می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She had a bout of flu over Christmas.
[ترجمه ترگمان]او در کریسمس به سرماخوردگی مبتلا شده بود
[ترجمه گوگل]او بیش از کریسمس به حال آنفولانزا مبتلا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. That bout of flu dragged her down.
[ترجمه ترگمان] این در مورد آنفولانزا اون رو به زمین کشید
[ترجمه گوگل]این آنفلوآنزای خوکی او را از بین برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف bout

تقلا (اسم)
stress , agony , strife , slog , tussle , scramble , bout , tug , effort , exertion , nisus , wrestle , strain , bustle , muss , scrabble
کشمکش (اسم)
tension , conflict , toil , tussle , struggle , bout , scuffle , wrestle , skirmish , scrimmage , stour , wrestling
یک دور مسابقه یا بازی (اسم)
bout

معنی عبارات مرتبط با bout به فارسی

حالت مستی، میگساری

معنی bout در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] کشمکش، تقلا، یکدور مسابقهیا بازی

معنی کلمه bout به انگلیسی

bout
• session; fit of illness or drinking; athletic match
• if you have a bout of something such as an illness, you have it for a short period.
• a bout of activity is a short time during which you put a lot of effort into doing something.
eating bout
• eating spree, consumption of a large amount of food in a short period of time

bout را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
دوره, دوره کوتاه
Mahsa
حدود
مصطفی دهواری ناگان
, دوره بیماری
همایون حیدری
This patients are susceptible to recurrent *bouts* of rheumatic fever and further heart damage. (Microbiology made rediculouslysimple)
ترجمه: این بیماران در *دوره های* عود تب روماتیک و آسیب های بیشتر قلب حساس اند.
jahanaks.blog.ir
bout of depression
دوره ای از افسردگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bout
کلمه : bout
املای فارسی : بوت
اشتباه تایپی : ذخعف
عکس bout : در گوگل

آیا معنی bout مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )