برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

bounden duty


وظیفه واجب یالازم

bounden duty را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی bounden duty

کلمه : bounden duty
املای فارسی : بوندن دیوتی
اشتباه تایپی : ذخعدیثد یعفغ
عکس bounden duty : در گوگل

آیا معنی bounden duty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )