برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

boundary condition

/ˈbaʊndərikənˈdɪʃn̩/ /ˈbaʊndrikənˈdɪʃn̩/

شرط کرانی

معنی boundary condition در دیکشنری تخصصی

boundary condition
[عمران و معماری] شرط حدی - شرط مرزی - شرط انتهایی - شرط کرانه
[ریاضیات] شرط مرزی
[پلیمر] شرایط مرزی
[آمار] شرط مرزی
[عمران و معماری] شرایط انتهایی منحنی الاستیک - شرایط مرزی منحنی الاستیک
[ریاضیات] شرط مرزی الحاقی
[عمران و معماری] شرط حدی هندسی
[عمران و معماری] شرط مرزی هندسی
[ریاضیات] شرط مرزی نویمان
[عمران و معماری] شرط مرزی ایستایی

boundary condition را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ریحانه
[از نظر فیزیکی] بیان واقعیت های موجود در مرزهای سیستم(دکتر باستانی)
Mj
شرایط مرزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی boundary condition

کلمه : boundary condition
املای فارسی : بوندری کاندیشن
اشتباه تایپی : ذخعدیشقغ زخدیهفهخد
عکس boundary condition : در گوگل

آیا معنی boundary condition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )