برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

bounce shot


گویى که به زمین مى خورد و به طرف دروازه مى رود( لاکراس) ورزش : گویى که به زمین مى خورد و به طرف دروازه مى رود

bounce shot را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی bounce shot

کلمه : bounce shot
املای فارسی : بنکه شوت
اشتباه تایپی : ذخعدزث ساخف
عکس bounce shot : در گوگل

آیا معنی bounce shot مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )