برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1685 100 1
شبکه مترجمین ایران

both

/boʊθ/ /bəʊθ/

معنی: هر دو، این یکی و ان یکی، هر دوی، نیز، هم
معانی دیگر: (جانورشناسی) خرمگس (تیره های cuterebridae و gasterophilidae و oestridae)، در ترکیب: "both ... and" به معنی ((هم ... هم)) به کار می رود

بررسی کلمه both

صفت ( adjective )
• : تعریف: the two together; one and the other.

- Both students got high grades.
[ترجمه احسان] دیگر دانش اموزان نمره بالایی گرفتن
|
[ترجمه Avin] هر دو دانش اموز نمره بالايي گرفتند
|
[ترجمه HOSEIN] هر دو دانش آموز نمره بالایی داشتند
|
[ترجمه sajad] هر دو دانش اموز نمره بالایی گرفتند
|
[ترجمه 🌠MM93🌠] هر دوی دانش‌آموزان(یا هر دو دانش‌آموز) نمرات بالایی گرفتند.
...

واژه both در جمله های نمونه

1. both armies were guilty of extremities
هر دو قشون مرتکب اعمال شنیع شدند.

2. both boxers fought well
هر دو مشت‌باز خوب جنگیدند.

3. both brothers were present at the meeting
هر دو برادر در جلسه حاضر بودند.

4. both didactic and laboratory instruction will be used
هم آموزش نظری و هم آموزش آزمایشگاهی به کار گرفته خواهد شد.

5. both english and french (languages) have been settled in their present form since the 18th century
زبان‌های انگلیسی و فرانسه هر دو از قرن هجدهم به بعد در شکل کنونی خود تثبیت شده‌اند.

6. both he and his horse were stickers
خودش و اسبش پر طاقت بودند.

7. both her parents were depressive and so she too may . . . .
والدین او هر دو افسرده‌روان بودند و لذا او هم . . .

8. both her roughs and finished works were displayed
هم آثار ناتمام و هم آثار تمام شده‌ی او را به نمایش گذارده بودند.

9. both in this country and abroad
هم در این کشور و هم در خارج

10. both of his brothers died last year
هر دو برادرش پارسال مردند.

11. both of them merited the punishment which the court had decreed
هر دوی آنها مستحق تنبیهی ب ...

مترادف both

هر دو (صفت)
both
این یکی و ان یکی (صفت)
both
هر دوی (ضمير)
both
نیز (قید)
again , also , too , likewise , both
هم (قید)
even , too , likewise , both

معنی عبارات مرتبط با both به فارسی

هم 0000هم
زنهاومردها، مردوزن

معنی کلمه both به انگلیسی

both
• two, one and the other; together
• we two, two of us
• equally, this and that together
• you use both when you are referring to two people or things and saying something about each of them. predeterminer, determiner or quantifier here but can also be used as a pronoun. e.g. he got angry with both of them. most of them speak either english or german or both. we were both young.
• you use the structure both...and when you are giving two facts or alternatives and emphasizing that each of them is true or possible.
both ends
• both sides, two ends
both sheets in the wind
• drunk as a lord, very drunk
both sides
• two opposing positions, both aspects, two attitudes (said of people or factions which oppose each other in a contest or conflict)
both way return
• return ticket, ticket with which one can travel to one's destination and then return
both ways
• in two directions; back and forth, round-trip

both را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hani
Together
سما
هر دو
کاربر آبادیس
هر دو، هر دوی
هم .... و هم ....
حمزه
هم
هردو
محدثه فرومدی
و همچنین، و نیز
evidence, both quantitative and qualitative = شواهد کمی و همچنین کیفی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی both

کلمه : both
املای فارسی : بته
اشتباه تایپی : ذخفا
عکس both : در گوگل

آیا معنی both مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )