برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

both sexes


زنهاومردها، مردوزن

both sexes را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ben
Both sexes
مردهاو زنها ، مرد و زن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی both sexes

کلمه : both sexes
املای فارسی : بته سخس
اشتباه تایپی : ذخفا سثطثس
عکس both sexes : در گوگل

آیا معنی both sexes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )