برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

border clashes

border clashes را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی نجفی مطلق
درگیری های مرزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر


آیا معنی border clashes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )