برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1685 100 1
شبکه مترجمین ایران

books

واژه books در جمله های نمونه

1. books and magazines and so forth
کتاب‌ها و مجلات و غیره

2. books are avenues to knowledge
کتاب راه دستیابی به دانش است.

3. books are his best friends
کتاب بهترین دوست اوست.

4. books assorted solely on the basis of size
کتاب‌هایی که صرفا از نظر اندازه دسته بندی شده بودند

5. books can be divided into five categories
کتاب را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد.

6. books of every description
همه جور کتاب

7. books of interest to children
کتاب‌های مورد علاقه‌ی کودکان

8. books that have inspired countless generations
کتاب‌هایی که الهام بخش نسل‌های بی شماری بوده‌اند

9. books were his only solace
کتاب یگانه مایه‌ی تسلی او بود.

10. books were piled on shelves haphazardly
کتاب‌ها را بدون نظم و ترتیب روی میز انباشته کرده بودند.

11. banned books
کتاب‌های ممنوعه

12. his books are greatly in demand
بازار کتاب‌های او بسیار داغ است.

13. his books revived the people's interest in magic
...

معنی عبارات مرتبط با books به فارسی

(دفترداری) کتاب ها (حساب ها) را موازنه کردن و بستن
مایل به کت اب، عاشق کتاب
کتابهای الهام شده یا اسمانی
فهرست یا صورت کتابها
چندین کتاب، کتابهای بسیار
متابهای ما، کتابهامان
کتابهای مقدس، کتب مقدسه
کتابهای فالگیر رومیان باستان که میگفتندزنهای غیبگو نوشته اند
کتابهای گوناگون یا مختلف

معنی کلمه books به انگلیسی

books
• set of reports
books of accounts
• books in which business transactions and accounts are recorded
accounting books
• financial records, books where financial transactions are recorded
bank books
• books and journals that are used by banks for their transactions and have weight as legal evidence
book of books
• respectful name for the holy writings, bible
bury oneself in books
• read intensely, read often
close the books
• reach closure on an issue or event
cook the books
• falsely alter account books
devil's books
• playing cards
disqualification of books
• invalidation of business accounts, determining that one's business records are not acceptable for the purpose of calculating income tax
for dummies books
• collection of humorous how-to books published by idg books worldwide inc. on many different topics (including computers, taxes, home improvement, etc.)
history books
• books containing a record of past events
holy books
• collection of holy writings
in one's bad books
• on someone's list of people that they don't like
keep books
• manage books, manage account or invoice slips
kept books
• was responsible for the financial records, recorded the financial transactions
reference book ...

books را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا صفایی
دفاتر
پارسا حیدری
Set of reports

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی books مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )