برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

booking office

/ˈbʊkɪŋ ɑːfɪs/ /ˈbʊkɪŋ ɑːfɪs/

(در تئاتر و ایستگاه راه آهن و غیره) گیشه یا دفتر پیش فروش بلیط، دفتر رزرو

واژه booking office در جمله های نمونه

1. Tickets are on sale from the booking office.
[ترجمه ترگمان]بلیط‌ها در فروش از دفتر رزرو بلیط فروخته می‌شوند
[ترجمه گوگل]بلیط ها از دفتر رزرو می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The booking office sells tickets 3 days in advance.
[ترجمه ترگمان]اداره ثبت بلیط سه روز قبل بلیط‌ها را به فروش می‌رساند
[ترجمه گوگل]دفتر رزرو بلیط 3 روز پیش را می فروشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Contact your local London Underground booking office for details.
[ترجمه ترگمان]برای کسب جزئیات با دفتر کار محلی و از خطوط متروی لندن تماس بگیرید
[ترجمه گوگل]برای جزئیات بیشتر با دفتر رزرو منطقه لندن لندن تماس بگیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. At the station I pointed out the booking office.
[ترجمه ترگمان]در ایستگاه به اداره پست اشاره کردم
[ترجمه گوگل]در ایستگاه من دفتر رزرو را ذکر کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه booking office به انگلیسی

booking office
• ticket office, place where tickets are purchased
• a booking office is a room where tickets are sold and booked, especially in a theatre or a railway station.

booking office را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی booking office

کلمه : booking office
املای فارسی : بوکینگ آفیس
اشتباه تایپی : ذخخنهدل خببهزث
عکس booking office : در گوگل

آیا معنی booking office مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )