برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

boodhahood

boodhahood را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین رنجبر
a state of perfect enlightenment sought in Buddhism
در مذهب بودا: وضعیت بیداریف هوشیاری یا اگاهی کامل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی boodhahood مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )