برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

bonemeal

معنی کلمه bonemeal به انگلیسی

bonemeal
• bonemeal is a substance made from dried and ground animal bones. it is often used as a fertilizer or to feed animals.

bonemeal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرین تیمورخانی
نوعی کودحیوانی که برای تقویت خاک به آن اضافه میشود
مرتضی بزرگیان
گرد استخوان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی bonemeal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )