برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1686 100 1
شبکه مترجمین ایران

bonehead

/boʊnhɛd/ /ˈbəʊnhɛd/

معنی: ادم احمق و کودن، ادم کله خر
معانی دیگر: خیلی خشک، خشکیده، (امریکا - خودمانی) کله خر، بی مخ، احمق

واژه bonehead در جمله های نمونه

1. It was a bonehead mistake, but my family members stood by me.
[ترجمه ترگمان]، یه اشتباه احمقانه بود ولی اعضای خونوادم کنارم بودن
[ترجمه گوگل]این یک اشتباه Bonehead بود، اما اعضای خانواده من با من ایستادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Blame is on Odom for bonehead plays.
[ترجمه ترگمان]سرزنش به خاطر بازی bonehead، به دنبال سرزنش است
[ترجمه گوگل]سرزنش Odom برای بازیگران Bonehead است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She's a real bonehead.
[ترجمه ترگمان]اون یه آدم کله‌خر واقعیه
[ترجمه گوگل]او یک قاتل واقعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Bettman inherited a league that revolved around a rubber disk and, for the most part, was directed by boneheads.
[ترجمه ترگمان]Bettman یک فرسخ را به ارث برده بود که دور یک قرص rubber می‌چرخید و برای اکثر آن‌ها توسط boneheads هدایت می‌شد
[ترجمه گوگل]بتمن به ارث برده یک لیگ که در اطراف یک دیسک لاستیکی چرخید و بیشتر به وسیله سرنشینان کارگردانی شد
[ترجمه شما] ...

مترادف bonehead

ادم احمق و کودن (اسم)
duffer , bonehead
ادم کله خر (اسم)
lug , bonehead , jackass

معنی کلمه bonehead به انگلیسی

bonehead
• stupid person, dummy

bonehead را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی محمددوست
1-آدم بی کله
2-آدم بی مخ
3-کله خراب
4-کله پوک
5-کله خر
Figure
کله خراب
رودگر
آدم احمق،کله پوک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی bonehead

کلمه : bonehead
املای فارسی : بنهید
اشتباه تایپی : ذخدثاثشی
عکس bonehead : در گوگل

آیا معنی bonehead مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )