برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

bona fide

/ˈboʊnəˈfaɪd/ /ˈbəʊnəˈfaɪd/

معنی: جدی، واجد شرایط، باحسن نیت
معانی دیگر: واقعی، بی تقلب، بی غش، اصیل

بررسی کلمه bona fide

صفت ( adjective )
(1) تعریف: not counterfeit or sham; genuine; real.
متضاد: bogus, counterfeit
مشابه: authentic, concrete, genuine, honest, real, veritable

- bona fide thousand-dollar bills
[ترجمه ترگمان] یک میلیون دلار به ارزش یک میلیون دلار
[ترجمه گوگل] صورتحساب هزاران دلاری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in good faith; honest; sincere.
مشابه: genuine, honest

- a bona fide agreement
[ترجمه ترگمان] یک قرارداد واقعی با حسن‌نیت،
[ترجمه گوگل] یک توافق بدبینانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه bona fide در جمله های نمونه

1. Make sure you are dealing with a bona fide company.
[ترجمه ترگمان]دقت کنید که با یک شرکت با حسن‌نیت مواجه هستید
[ترجمه گوگل]اطمینان حاصل کنید که با یک شرکت بی صدا برخورد می کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Is it a bona fide, reputable organization?
[ترجمه ترگمان]این یه سازمان معتبر و قابل اعتماده؟
[ترجمه گوگل]آیا این سازمان صحیح و معتبر است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Only bona fide members are allowed to use the club pool.
[ترجمه ترگمان]فقط یک عضو با حسن‌نیت مجاز به استفاده از استخر باشگاه هستند
[ترجمه گوگل]فقط اعضای مجرمان مجاز به استفاده از استخر باشگاه هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We are happy to donate to bona fide charitable causes.
[ترجمه ترگمان] ما خوشحالیم که به یه موسسه خیریه اهدا کنیم
[ترجمه گوگل]ما خوشحال هستیم که به اهداف خیرخواهانه احترام می گذاریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف bona fide

جدی (صفت)
rigid , serious , acting , energetic , earnest , solemn , drastic , grand , stickler , uncanny , bona fide , demure , sedate , sobersided
واجد شرایط (صفت)
qualified , bona fide , eligible
باحسن نیت (صفت)
bona fide

معنی bona fide در دیکشنری تخصصی

bona fide
[حقوق] با حسن نیت، بدون قصد خدعه و فریب، معتبر

معنی کلمه bona fide به انگلیسی

bona fide
• good faith
• bona fide means genuine; a formal expression.
bona fide error
• genuine mistake
bona fide purchaser
• person who truly intends to buy something

bona fide را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
به عنوان صفت: واقعی، اصیل، معتبر
به‌عنوان قید: با حسن نیت، بدون غرض
Shirinbahari
واقعی. درست
مرجان فرجی
حسن پیشینه
حسن سابقه
نیلوفر
بدون قصد حیله و فریب( اصطلاح حقوق جزا)
مصطفی امیرجانی
A limited number of places are available for bona fide students at 50% of the full conference fee

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی bona fide

کلمه : bona fide
املای فارسی : بنا فیده
اشتباه تایپی : ذخدش بهیث
عکس bona fide : در گوگل

آیا معنی bona fide مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )