برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1474 100 1

bolus

/ˈboləs/ /ˈboləs/

معنی: قطعه کوچک و گردی از هر چیزی
معانی دیگر: توده ی گردی از هر چیز (مثلا غذای جویده شده)، نواله، لقمه، (پزشکی) ماده ی حاجبی که برای سرخرگ نگاری وارد رگ می کنند

بررسی کلمه bolus

اسم ( noun )
حالات: boluses
(1) تعریف: a large pill or ball of medicine, used primarily for large animals.

(2) تعریف: a rounded mass, esp. one of partially chewed food.

واژه bolus در جمله های نمونه

1. Answer: Abstinency while take bolus of essence of Jin Suo solid to recuperate can greatly improvement.
[ترجمه ترگمان]پاسخ: Abstinency در حالی که جوهر عصاره جین suo را برای استراحت انتخاب می‌کند، می‌تواند تا حد زیادی بهبود یابد
[ترجمه گوگل]پاسخ سقط جنین در حالیکه بویژه جوهر جین سون را برای بهبودی به وجود می آورد، می تواند تا حد زیادی بهبود یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. American confederative Qing Shisu, bolus of 10 flavour myrobalan, does spirit of 100 careless clean stone treat cystolith to you can have the effect?
[ترجمه ترگمان]\"confederative کینگ\"، \"confederative کینگ\" (bolus Qing)، \"bolus of\" (myrobalan myrobalan)، \"spirit myrobalan myrobalan\" (flavour myrobalan myrobalan)، روح ۱۰۰ careless تمیز کننده سنگ، به شما کمک می‌کند تا این اثر را داشته باشید؟
[ترجمه گوگل]کنگره ای آمریکایی چینگ شیسو، که دارای 10 عطر و طعم میروآلان است، آیا روح 100 سنگ بی نظیر تمیز به سینیتولیت درمان می کند تا شما بتوانید این اثر را داشته باشید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Is health head bolus opposite beneficial wisdom remedial head year gawkish whether to have curative effect?
[ترجمه ترگمان]آیا این سر سلامتی در مقابل wisdom مفید و مفید برای درمان موثر است که آیا باید اثر درمانی داشته باشد یا خیر؟
[ترجمه گوگل]آیا سالم سر درد شکسته مخالف ...

مترادف bolus

قطعه کوچک و گردی از هر چیزی (اسم)
bolus

معنی عبارات مرتبط با bolus به فارسی

یکجا، یکمرتبه

معنی کلمه bolus به انگلیسی

bolus
• soft mass of chewed food; large pill
holus bolus
• all at once; all together

bolus را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dr_mitra100
مواد غذایی در دهان که chewing و هیدرولیز میشود bolus نام دارد و مواد غذایی در معده که churning و هیدرولیز میشود chyme میباشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bolus
کلمه : bolus
املای فارسی : بلوس
اشتباه تایپی : ذخمعس
عکس bolus : در گوگل

آیا معنی bolus مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران