برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

bollywood

/ˈbɑːliwʊd/ /ˈbɑːliwʊd/

واژه bollywood در جمله های نمونه

1. We always wanted to do a Bollywood one, just because it a kind of.
[ترجمه ترگمان]ما همیشه می‌خواستیم یک بازی بالیوود را انجام دهیم، فقط به این خاطر که نوعی از آن را به خود اختصاص می‌دادیم
[ترجمه گوگل]ما همیشه می خواستیم یک بازی بالیوود را انجام دهیم، فقط به این دلیل که آن نوعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Will we ever see a Jackie Chan – Bollywood collaboration?
[ترجمه ترگمان]آیا ما تا به حال یک فیلم جکی چان - بالیوود را خواهیم دید؟
[ترجمه گوگل]آیا ما همیشه یک جکی چان - همکاری بالیوود را می بینیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Bollywood actors turned politicians almost as long as a democratic India.
[ترجمه ترگمان]بازیگران بالیوود سیاست مداران را تقریبا به اندازه یک هند دموکراتیک تغییر دادند
[ترجمه گوگل]بازیگران بالیوود تقریبا تا زمانی که یک هندو دموکراتیک هستند، به سیاستمداران تبدیل شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Finally Suddenly Bollywood beautify will be viewed far more seen seriously by Hollywood one than ever.
[ترجمه ترگمان ...

معنی کلمه bollywood به انگلیسی

bollywood
• the center of the indian motion-picture industry

bollywood را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mind Fucker
صنعت سینمای هند
مهدی
Bollywood: صنعت سینمای هند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی bollywood مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )