برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

boil away


در اثر جوشیدن بخار شدن

واژه boil away در جمله های نمونه

1. The water was bubbling and boiling away.
[ترجمه ترگمان]آب قل‌قل می‌کرد و می‌جوشد
[ترجمه گوگل]آب حباب و جوشانده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The water in the saucepan had all boiled away.
[ترجمه ترگمان]آب داخل ماهی‌تابه جوش آورده بود
[ترجمه گوگل]آب در قاشق غذاخوری پخته شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The water in the kettle had all boiled away.
[ترجمه ترگمان]آب کتری جوش آورده بود
[ترجمه گوگل]آب در کتری تمام شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Their excitement soon boiled away when the family life began.
[ترجمه ترگمان]وقتی که زندگی خانوادگی شروع شد، هیجان آن‌ها به جوش آمد
[ترجمه گوگل]هنگامی که زندگی خانوادگی شروع شد، هیجان آنها به زودی پخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Those sweet potat ...

معنی کلمه boil away به انگلیسی

boil away
• vaporize, turn into steam

boil away را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی boil away

کلمه : boil away
املای فارسی : بویل آاوای
اشتباه تایپی : ذخهم شصشغ
عکس boil away : در گوگل

آیا معنی boil away مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )