برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

bodybuilder

بررسی کلمه bodybuilder

اسم ( noun )
• : تعریف: a person who engages in bodybuilding, the process of working to develop large muscles through special diet and exercise.

واژه bodybuilder در جمله های نمونه

1. Hence complex carbohydrates are better for bodybuilders and athletes.
[ترجمه ترگمان]از این رو carbohydrates پیچیده برای ورزش‌کاران بدن ورزش‌کاران و ورزش‌کاران بهتر است
[ترجمه گوگل]از این رو کربوهیدرات های پیچیده ای برای بدنسازان و ورزشکاران بهتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I don't find those body-builders with huge muscles attractive at all.
[ترجمه ترگمان]به نظر من، سازندگان بدن با ماهیچه‌های بزرگ اصلا جذاب نیستند
[ترجمه گوگل]من این سازندگان بدن را با عضلات بزرگ جذاب پیدا نمی کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Indeed, many top athletes and even body-builders subsist on a vegetarian diet.
[ترجمه ترگمان]در واقع بسیاری از ورزش‌کاران برتر و حتی سازندگان بدن در رژیم غذایی گیاهی زندگی می‌کنند
[ترجمه گوگل]در واقع، بسیاری از ورزشکاران برتر و حتی سازندگان بدن در رژیم گیاه خواری زندگی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Bodybuilders use mental imaging to facilitate their physical development.
[ترجمه ترگمان]bodybuilders از ت ...

معنی کلمه bodybuilder به انگلیسی

bodybuilder
• one who develops the body for competitive exhibition

bodybuilder را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی bodybuilder مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )