برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

body slam

body slam را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا
A wrestling move in which one wrestler picks up and throws the other to the floor
Nazanin
بدن سازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی body slam مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )