برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

blow someone away


1- (در مورد ابر و باران و غیره) برطرف شدن 2- فراموش کردن نوبت کسی، (بدون توجه) رد شدن، (خودمانی) 1- کشتن (با گلوله) 2- دستخوش احساسات یا شگفتی شدید کردن

blow someone away را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی blow someone away

کلمه : blow someone away
املای فارسی : بلوو ساموان آاوای
اشتباه تایپی : ذمخص سخئثخدث شصشغ
عکس blow someone away : در گوگل

آیا معنی blow someone away مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )