برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1432 100 1

bloodstream

/ˈblədˌstrim/ /ˈblʌdstriːm/

معنی: رگ گردش خون
معانی دیگر: حشره یا جانوری که خون می مکد (به ویژه زالو)، خون آشام، خون مک، خونی که در دستگاه گردش خون جریان دارد

بررسی کلمه bloodstream

اسم ( noun )
• : تعریف: the blood flowing within the circulatory system of a living organism.

واژه bloodstream در جمله های نمونه

1. one can die from an excess of alcohol in the bloodstream
زیادی الکل در رگ‌ها می‌تواند منجر به مرگ شود.

2. Bacteria was introduced into his bloodstream through an unsterile needle.
[ترجمه ترگمان]باکتری‌ها از طریق یک سوزن unsterile وارد جریان خون او شدند
[ترجمه گوگل]باکتری ها از طریق یک سوزن غضروفی وارد جریان خون شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Certain chemicals are easily absorbed into the bloodstream.
[ترجمه ترگمان]بعضی از مواد شیمیایی به راحتی جذب جریان خون می‌شوند
[ترجمه گوگل]برخی از مواد شیمیایی به راحتی به جریان خون جذب می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Nutrients are absorbed into the bloodstream.
[ترجمه ترگمان]Nutrients در جریان خون جذب میشن
[ترجمه گوگل]مواد مغذی به جریان خون جذب می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The drug is quickly absorbed into the bloodstream.
[ترجمه ترگمان]دارو خیلی سریع جذب جریان خون میشه ...

مترادف bloodstream

رگ گردش خون (اسم)
bloodstream

معنی کلمه bloodstream به انگلیسی

bloodstream
• flow of blood
• your bloodstream is your blood as it flows around your body.

bloodstream را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
noun-countable-usually singular :
جریان خون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bloodstream
کلمه : bloodstream
املای فارسی : بلودستریم
اشتباه تایپی : ذمخخیسفقثشئ
عکس bloodstream : در گوگل

آیا معنی bloodstream مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )