برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1401 100 1

blogger

/ˈblɑg.ər/ /ˈblɑg.ər/

واژه blogger در جمله های نمونه

1. While most bloggers comment on news reported elsewhere, some do their own reporting.
[ترجمه ترگمان]در حالی که اغلب وبلاگ نویسان در مورد اخبار در جاه‌ای دیگر گزارش می‌دهند، برخی از آن‌ها گزارش خود را انجام می‌دهند
[ترجمه گوگل]در حالی که بیشتر وبلاگ نویسان در مورد اخبار گزارش شده در جاهای دیگر، برخی گزارش خود را گزارش می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A blogger posts an unkind review of ur favorite singer's new CD. How do u respond?
[ترجمه ترگمان]یک وبلاگ نویس در مورد سی‌دی جدید این خواننده، یک بررسی غیر منصفانه‌ای می‌کند ایالات‌متحده چگونه واکنش نشان می‌دهد؟
[ترجمه گوگل]یک وبلاگ نویس یک بررسی جدید را از CD جدید خواننده مورد علاقه خود قرار داده است چگونه پاسخ می دهی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Blogger is a guy who has a blog and blogging frequently.
[ترجمه ترگمان]وبلاگ نویس: وبلاگ نویسی و وبلاگ نویسی است که به طور مرتب وبلاگ نویسی می‌کند
[ترجمه گوگل]Blogger یک مرد است که اغلب وبلاگ و وبلاگ نویسی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He was an early blogger, and one of the first to blog as part of his newspaper ...

معنی کلمه blogger به انگلیسی

blogger
• person who keeps a blog

blogger را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پوریا
کسی که وب سایت شخصی(blog)را تهیه میکند(مینویسد)
🐾 مهدی صباغ
Noun-countable :
وبلاگ نویس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی blogger مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )