برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

block in


اتومبیل خود را جلو اتومبیل دیگر پارک کردن، راه ماشین دیگر را سد کردن

واژه block in در جمله های نمونه

1. They are trying to block in the space.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها دارند تلاش می‌کنند تا در فضا را مسدود کنند
[ترجمه گوگل]آنها در حال تلاش برای جلوگیری از فضا هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There was a block in the pipe and the water couldn't flow away.
[ترجمه ترگمان]یک بلوک در لوله وجود داشت و آب نمی‌توانست از بین برود
[ترجمه گوگل]در لوله یک بلوک وجود داشت و آب نمیتوانست جریان یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You'd better block in a plan of the building.
[ترجمه ترگمان]بهتره نقشه ساختمان رو ببندی
[ترجمه گوگل]بهتر است در طرح ساختمان مسدود شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'll just block in the main buildings.
[ترجمه ترگمان]من فقط جلوی ساختمون اصلی رو می‌گیرم
[ترجمه گوگل]من فقط در ساختمان های اصلی مسدود می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه block in به انگلیسی

block in
• roughly mark the outline of a design or picture (art); confine a person or thing within a space by blockading the exit

block in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
سایه دار کردن
پر کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی block in

کلمه : block in
املای فارسی : بلوک این
اشتباه تایپی : ذمخزن هد
عکس block in : در گوگل

آیا معنی block in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )