برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1711 100 1
شبکه مترجمین ایران

block and tackle


طناب و قرقره، قرقره و زنجیر (وسیله ی بلند کردن یا کشیدن بار سنگین که مرکب است از یک یا چند قرقره و طناب یا سیم)

بررسی کلمه block and tackle

اسم ( noun )
• : تعریف: a rigging of pulley blocks and rope or cables used to provide leverage for hauling or lifting heavy loads.
مشابه: tackle

واژه block and tackle در جمله های نمونه

1. A block and tackle is needed to lift that heavy machine.
[ترجمه ترگمان]برای بلند کردن آن ماشین سنگین به یک بلوک و ابزار نیاز است
[ترجمه گوگل]یک بلوک و مقررات برای بلند کردن ماشین سنگین مورد نیاز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Block and tackle: Combination of pulleys with rope or cable, commonly used to augment pulling force.
[ترجمه ترگمان]بلوک و تکل: ترکیبی از قرقره‌ها با طناب یا کابل که معمولا برای تقویت نیروی کشیدن به کار می‌رود
[ترجمه گوگل]مسدود کردن و مقابله با ترکیب قرقره ها با طناب یا کابل، معمولا برای افزایش نیروی کشش استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The ropes were tensioned using block and tackle.
[ترجمه ترگمان]طناب‌ها را با استفاده از طناب و طناب می‌کشیدند
[ترجمه گوگل]طناب با استفاده از بلوک و مقابله با تنش کشش کشیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I finally hoisted him up with a block and tackle.
[ترجمه ترگمان]بالاخره او را با یک تکه نخ و نخ بالا کشیدم
[ترجمه گوگل ...

معنی کلمه block and tackle به انگلیسی

block and tackle
• a block and tackle is a device for lifting heavy things, consisting of a rope or chain that is passed around a pair of blocks containing pulleys.

block and tackle را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی block and tackle

کلمه : block and tackle
املای فارسی : بلوک اند تککل
اشتباه تایپی : ذمخزن شدی فشزنمث
عکس block and tackle : در گوگل

آیا معنی block and tackle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )