برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1641 100 1
شبکه مترجمین ایران

blinker

/ˈblɪŋkər/ /ˈblɪŋkə/

معنی: چشم بند اسب، فلاشر، چشمک زن، چراغ راهنمای اتومبیل
معانی دیگر: چراغ راهنما، (راهنمایی و رانندگی) چراغ چشمک زن (در چهارراه ها و سرپیچ های خطرناک و غیره)، چراغ رسانگر (که با روشن و خاموش شدن مخابره می کند)، (جمع) چشم بند اسب، چشم بند، چشم بند زدن، (انگلیس - عامیانه - دشنام ملایم) فلان فلان شده، چراه راهنمای اتومبیل

بررسی کلمه blinker

اسم ( noun )
(1) تعریف: a flashing light, esp. one used on a vehicle to indicate the direction of a turn, or one used as a traffic signal.
مشابه: directional signal, turn signal

- Don't forget to put your blinker on before you make a turn.
[ترجمه شهناز مسمی پرست] فراموش نکنید که قبل از پیچیدن چراغ راهنما یا چشمک‌زن را روشن کنید.
|
[ترجمه ترگمان] یادت نره که قبل از اینکه تبدیل بشی، چشمک بزنی
[ترجمه گوگل] فراموش نکنید که قبل از اینکه شما یک نوبت را بزنید، چشمک زدن خود را نشان دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: (usu. pl.) blinders.

واژه blinker در جمله های نمونه

1. when you want to turn right or left use the blinker
وقتی می‌خواهی به چپ یا راست بپیچی چراغ راهنما را بزن‌!

2. They've got a very blinkered view of life.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها در تیررس نگاهش به من نگاه می‌کنند
[ترجمه گوگل]آنها یک دیدگاه بسیار عمیق از زندگی دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He's very blinkered in his outlook.
[ترجمه ترگمان]او در نگاه او به طعمه‌اش خیره می‌شود
[ترجمه گوگل]او در چشم انداز خود بسیار متمرکز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Haig was limited by his blinkered approach to strategy and tactics.
[ترجمه ترگمان]Haig با رویکرد blinkered نسبت به استراتژی و تاکتیک محدود شده بود
[ترجمه گوگل]Haig توسط رویکرد متمرکز خود به استراتژی و تاکتیک محدود شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The blinkers were really on now.
[ترجمه ترگمان]The واقعا روشن بودند
[ترجمه گوگل]در حقیقت هم اکنون شاهد بودیم
[ترج ...

مترادف blinker

چشم بند اسب (اسم)
blinder , blinker , winker
فلاشر (اسم)
blinker
چشمک زن (اسم)
blinker , winker
چراغ راهنمای اتومبیل (اسم)
blinker

معنی کلمه blinker به انگلیسی

blinker
• one who winks the eyes; light which blinks

blinker را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
فلاشر ماشین - چراغ چشمک زن ماشین که در زمان گردش به چپ و راست استفاده می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی blinker

کلمه : blinker
املای فارسی : بلینکر
اشتباه تایپی : ذمهدنثق
عکس blinker : در گوگل

آیا معنی blinker مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )